Tuesday, April 10, 2012


SYARAT-SYARAT & PERATURAN PERTANDINGAN AMAL ISLAMI HIMPUNAN JUTAAN BELIA – PUTRAJAYA MEI 2012

Anjuran & Kerjasama:
Kementerian Belia dan Sukan
Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)

KOMPANG FORMASI (TERBUKA)
MARHABAN (TERBUKA)
NASYID (TERBUKA)
HAFAZAN AL QURAN (LELAKI / PEREMPUAN)
TILAWAH AL QURAN (LELAKI / PEREMPUAN)PERTANDINGAN KOMPANG FORMASI (TERBUKA)

1. SYARAT-SYARAT PENYERTAAN DAN PERATURAN
i. Semua peserta mestilah warganegara Malaysia.
ii. Penyertaan setiap kumpulan kompang terbuka kepada lelaki dan perempuan berumur 15 tahun dan tidak melebihi 40 tahun pada tarikh pertandingan akhir dijalankan.
iii. Jumlah peserta bagi setiap kumpulan adalah tidak melebihi 15 orang.
iv. Penyertaan terbuka kepada kumpulan-kumpulan di seluruh negara, termasuk kumpulan kompang sekolah-sekolah seluruh Malaysia.
v. Kumpulan yang sama tidak boleh menyertai 2 acara atau lebih dalam Pertandingan Amal Islami ini.
vi. Pihak urusetia akan mengadakan pertandingan saringan untuk memilih 3 kumpulan yang layak menyertai pertandingan akhir.
vii. Kumpulan yang berminat boleh memohon untuk menyertai pertandingan dengan menghantar borang penyertaan yang lengkap kepada pihak urusetia sebelum tarikh tutup penyertaan 4 MEI 2012
viii. Segala perbelanjaan perjalanan, penginapan, makan minum dan kebajikan adalah tanggungan kumpulan masing-masing.

2. TEMPOH MASA
i. Setiap kumpulan diberi masa selama 7 minit untuk keseluruhan persembahan kompang.

Persembahan selepas 7 minit, markah tidak akan diambil kira.
ii. Loceng pertama akan dibunyikan pada minit ke 6 dan loceng kedua dibunyikan bagi menandakan masa tamat.
iii. Masa akan dikira bermula dengan selawat / beat pertama kompang hingga habis selawat.

4.0 Lain-lain Keterangan
4.1 Pakaian peserta kumpulan Kompang Formasi hendaklah bersopan dan menutup aurat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebarang perhiasan dan solekan hendaklah dalam keadaan sederhana dan tidak keterlaluan.
4.2 Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa tuntutan bagi sebarang kemalangan, kecederaan atau kerugian sebelum, semasa dan selepas pertandingan ini dilaksanakan.
4.3 Setiap kumpulan hendaklah melaporkan diri 30 minit sebelum pertandingan bermula. Sebarang kelewatan akan menyebabkan penyertaan dibatalkan.
4.4 Semua peraturan dan syarat-syarat pertandingan wajib dipatuhi. Mana-mana kumpulan yang melanggar mana-mana syarat dan peraturan di atas boleh dibatalkan penyertaannya.PERTANDINGAN MARHABAN (TERBUKA)

1. SYARAT – SYARAT PENYERTAAN DAN PERATURAN
a. Semua peserta mestilah warganegara Malaysia.
b. Penyertaan setiap kumpulan Marhaban, terbuka kepada lelaki atau perempuan berumur 15 tahun dan tidak melebihi 40 tahun pada tarikh pertandingan akhir dijalankan.
c. Gabungan antara lelaki dan perempuan dalam satu kumpulan adalah tidak dibenarkan.
d. Penyertaan terbuka kepada kumpulan-kumpulan di seluruh negara, termasuk kumpulan Marhaban sekolah-sekolah seluruh Malaysia.
e. Jumlah peserta dalam setiap kumpulan adalah tidak melebihi 10 orang.
f. Kumpulan yang sama tidak boleh menyertai 2 acara atau lebih dalam Pertandingan Amal Islami ini.
g. Kumpulan yang berminat boleh memohon untuk menyertai pertandingan dengan menghantar borang penyertaan yang lengkap kepada pihak urusetia sebelum tarikh tutup penyertaan 4 MEI 2012
h. Segala perbelanjaan perjalanan, penginapan, makan minum dan kebajikan adalah tanggungan kumpulan masing-masing.

2. TEMPOH MASA
a. Setiap kumpulan diberi masa selama 10 minit untuk keseluruhan persembahan marhaban. Persembahan selepas 10 minit, markah tidak akan diambil kira.
b. Loceng pertama akan dibunyikan pada minit ke 8 dan loceng kedua dibunyikan bagi menandakan masa tamat.
c. Masa akan dikira bermula dengan bacaan selawat pembuka dan berakhir setelah berakhirnya bacaan selawat penutup.

4. Lain-lain Keterangan
a. Pakaian peserta kumpulan Marhaban hendaklah bersopan dan menutup aurat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebarang perhiasan dan solekan hendaklah dalam keadaan sederhana dan tidak keterlaluan.
b. Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa tuntutan bagi sebarang kemalangan, kecederaan atau kerugian sebelum, semasa dan selepas pertandingan ini dilaksanakan.
c. Setiap kumpulan hendaklah melaporkan diri 30 minit sebelum pertandingan bermula. Sebarang kelewatan akan menyebabkan penyertaan dibatalkan.
d. Semua peraturan dan syarat-syarat pertandingan wajib dipatuhi. Mana-mana kumpulan yang melanggar mana-mana syarat dan peraturan di atas boleh dibatalkan penyertaannya.
e. Setiap kumpulan perlu menyertakan Teks Marhaban yang akan dipersembahkan sebanyak 3 salinan.PERTANDINGAN NASYID (TERBUKA)

1. SYARAT-SYARAT PENYERTAAN DAN PERATURAN
i. Semua peserta mestilah warganegara Malaysia.
ii. Penyertaan setiap kumpulan nasyid terbuka kepada lelaki atau perempuan berumur 15 tahun dan tidak melebihi 40 tahun pada tarikh pertandingan akhir dijalankan.
iii. Gabungan antara lelaki dan perempuan dalam satu kumpulan adalah tidak dibenarkan.
iv. Jumlah peserta bagi setiap kumpulan adalah tidak melebihi 10 orang.
v. Pengurus pasukan tidak terdiri daripada ahli kumpulan.
vi. Penyertaan terbuka kepada kumpulan-kumpulan di seluruh negara, termasuk kumpulan nasyid sekolah-sekolah seluruh Malaysia.
vii. Kumpulan yang sama tidak boleh menyertai 2 acara atau lebih dalam Pertandingan Amal Islami ini.
viii. Sesebuah kumpulan dianggap tidak layak menyertai pertandingan nasyid ini sekiranya mana-mana ahli kumpulannya terdiri dari penyanyi profesional (telah membuat album sama ada dalam bentuk piring hitam, kaset atau cakera padat, baik secara solo atau berkumpulan dan diedar/diterbit oleh syarikat rakaman berdaftar)
ix. Pihak urusetia akan mengadakan pertandingan saringan untuk memilih 3 kumpulan yang layak menyertai pertandingan akhir.
x. Kumpulan yang berminat boleh memohon untuk menyertai pertandingan dengan menghantar borang penyertaan yang lengkap kepada pihak urusetia sebelum tarikh tutup penyertaan 4 MEI 2012.
xi. Segala perbelanjaan perjalanan, penginapan, makan minum dan kebajikan adalah tanggungan kumpulan masing-masing.


4. LAIN-LAIN KETERANGAN
4.1 Pakaian peserta kumpulan Nasyid hendaklah bersopan dan menutup aurat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebarang perhiasan dan solekan hendaklah dalam keadaan sederhana dan tidak keterlaluan.
4.2 Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa tuntutan bagi sebarang kemalangan, kecederaan atau kerugian sebelum, semasa dan selepas pertandingan ini dilaksanakan.
4.3 Setiap kumpulan hendaklah melaporkan diri 30 minit sebelum pertandingan bermula. Sebarang kelewatan akan menyebabkan penyertaan dibatalkan.
4.4 Semua peraturan dan syarat-syarat pertandingan wajib dipatuhi. Mana-mana kumpulan yang melanggar mana-mana syarat dan peraturan di atas boleh dibatalkan penyertaannya.
PERTANDINGAN HAFAZAN AL QURAN (LELAKI / PEREMPUAN)

1. SYARAT- SYARAT PENYERTAAN DAN PERATURAN
1.1. Semua peserta mestilah warganegara Malaysia.
1.2. Penyertaan setiap peserta terbuka kepada lelaki ( Qari ) dan perempuan ( Qariah ) iaitu yang berumur 15 tahun hingga 40 tahun.
1.3. Johan Hafazan Al Quran di Peringkat Negeri, Kebangsaan dan Antarabangsa anjuran JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam Pertandingan Hafazan Al-Quran .
1.4. Peserta hafazan qariah hendaklah tidak berada dalam keadaan uzur syar’ie.
1.5. Pertandingan ini terbahagi kepada 2 ketegori iaitu Hafazan Al- Quran ( lelaki ) dan Hafazan Al- Quran ( perempuan ).
1.6. Pertandingan Hafazan Al Quran dianjurkan kepada satu kategori sahaja, iaitu :
i) kategori terbuka juzuk 1 hingga10 (Lelaki dan Perempuan)

2. TEMPOH MASA
2.1. Setiap peserta akan diberi tugasan untuk menjawab 4 soalan dan setiap soalan diperuntukkan selama 2 minit.
2.2. Jumlah masa keseluruhan adalah selama 10 minit untuk peserta.

3. PEMILIHAN AYAT DAN PROSES PENGUNDIAN
3.1. Setiap peserta akan diberikan sebanyak 5 soalan untuk dijawab.
3.2. Pemilihan soalan adalah bergantung kepada panal hakim.
3.3. Ayat-ayat dan soalan yang akan dikemukakan adalah dari Al-Quran Al-Karim juzuk 1 hingga juzuk 10 dan akan diberi kepada peserta semasa perujian dijalankan.

5. LAIN-LAIN KETERANGAN
5.1. Setiap peserta hendaklah berpakaian lengkap ( menutup aurat dengan sempurna ) iaitu baju kebangsaan bagi qari dan pakaian yang sesuai bagi qariah. Peserta qariah tidak dibenarkan memakai pakaian menutup muka semasa mempersembahkan bacaan dan semasa Majlis Penyampaian Hadiah.
5.2. Hadiah kepada peserta diberikan mengikut kategori iaitu Kategori Lelaki ( qari ) dan Kategori Wanita ( qariah ). Hadiah hanya diberikan kepada para pemenang.
5.3. Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa tuntutan bagi sebarang kemalangan, kecederaan atau kerugian sebelum, semasa dan selepas pertandingan ini dilaksanakan.
5.4. Pihak penganjur berkuasa membuat sebarang keputusan yang difikirkan wajar bagi perkara-perkara yang tidak tercatat di dalam peraturan ini.
5.5. Setiap peserta dikehendaki mematuhi syarat – syarat pertandingan dan arahan – arahan lain yang dikeluarkan oleh pihak penganjur dari semasa ke semasa. Pihak penganjur berhak membatalkan penyertaan peserta yang melanggar peraturan ini.PERTANDINGAN TILAWAH AL QURAN (LELAKI / PEREMPUAN)

1. SYARAT- SYARAT PENYERTAAN DAN PERATURAN
1.1. Semua peserta mestilah warganegara Malaysia.
1.2. Penyertaan setiap peserta terbuka kepada lelaki ( Qari ) dan perempuan ( Qariah ) yang berumur 15 tahun hingga 40 tahun.
1.3. Johan Qari dan Qariah di Peringkat Negeri, Kebangsaan dan Antarabangsa anjuran JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam Pertandingan Tilawah Al – Quran.
1.4. Peserta qariah hendaklah tidak berada dalam keadaan uzur syar’ie.
1.5. Pertandingan ini terbahagi kepada 2 ketegori iaitu Tilawah Al- Quran ( lelaki ) dan Tilawah Al- Quran ( perempuan ).

2. TEMPOH MASA
2.1. Setiap peserta akan diberi masa 10 minit untuk keseluruhan bacaan. Selepas 10 minit markah tidak akan diambil kira.
2.2. Loceng @ buzzer pertama akan dibunyikan pada minit ke- 8 dan loceng @ buzzer kedua akan dibunyikan pada minit ke- 10 menandakan masa tamat.

3.1. Ayat-ayat yang akan dibaca oleh semua peserta adalah bebas dari Al-Quran Al-Karim juzuk 1 hingga juzuk 30.
3.2. Setiap peserta wajib membawakan sekurang-kurangnya 4 jenis bacaan dalam tempoh 10 minit
3.4. Giliran peserta akan ditentukan oleh pihak urusetia.

3.5  Setiap peserta boleh memilih lagu yang hendak dibawakan dari jenis Baiyati, Soba, Hijaz, Nahawand, Rast, Sikah dan Jiharkah. Tetapi jenis Baiyati diwajibkan sebagai lagu permulaan dan lagu penutup.

5. LAIN-LAIN KETERANGAN
5.1. Setiap peserta hendaklah berpakaian lengkap ( menutup aurat dengan sempurna ) iaitu baju kebangsaan bagi qari dan pakaian yang sesuai bagi qariah. Peserta qariah tidak dibenarkan memakai pakaian menutup muka semasa mempersembahkan bacaan dan semasa Majlis Penyampaian Hadiah.
5.2. Hadiah kepada peserta diberikan mengikut kategori iaitu Kategori Lelaki ( qari ) dan Kategori Perempuan ( qariah ). Hadiah berupa wang tunai akan diberikan kepada para pemenang.
5.3. Pihak penganjur berkuasa membuat sebarang keputusan yang difikirkan wajar bagi perkara-perkara yang tidak tercatat di dalam peraturan ini.
5.4. Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa tuntutan bagi sebarang kemalangan, kecederaan atau kerugian sebelum, semasa dan selepas pertandingan ini dilaksanakan.
Keputusan itu adalah muktamad.
5.5. Setiap peserta dikehendaki mematuhi syarat – syarat pertandingan dan arahan-arahan lain yang dikeluarkan oleh pihak penganjur dari semasa ke semasa. Pihak penganjur berhak membatalkan penyertaan peserta yang melanggar peraturan .
5.6. Peserta dikehendaki membawa Al – Quran sendiri semasa hari pertandingan.

8 comments:

Anak Lenggong said...

Tak islamik kepala hotak ko laa ...selama ni mulut ko yang asyik dok buat fitnah tu islamik ke....yang kalian dok himpum bebudak bangang PAS dijalanan tu islamik kee..cuba ko kasi contoh apa perkara yang berbentuk islamik dilakukan oleh PAS..tarakkk..

Woii..mampus ehh.mahfuz..ko cuma tau bercakap guna air liur jee sebab ko tu bebal..x-penjaga setor jee..baik ko balik rumah jaga anak ko yang jadi penagih dadah tu lagi elok..ni tak ko suruh jugak agensi kerajaan jaga dia dipusat serenti..

hangkedee said...

Tak betul sebab tak ada pertandingan kote bengkok,ceramah makihamun,pertandingan jawatan ketua komunis melayu.

Anonymous said...

xIslamik sbb xde sesi kaunseling tertutup kul 3 pagi di bilek2 hotel.......

Gitula puak yg prasan diri trlalu Islamik ...nnt depa kata acara itu akan brcampur lelaki dan wanita...abis yg dema dok demo smbil trjerit2,tkinja2 n nmnyalak mcm anjing tu xbrcampur jantan betina gak ke?

Pthuiiii....

Kah kah kahak kahak kahak

Anonymous said...

Himpunan bersih saja yang pas anggap islamik kut sebab ketua mereka ambiga. Himpunan bersih tapi penuh dengan kekotoran mengganggu ketenteraman awam. Pemimpin PAS dah takde modal sebab ceramah pembangkang dah tak laku sekarang. Salah mereka baru dapat sedikit kuasa dah ego nak rampas kuasa ikut pintu belakang pada 16 sept 2008. Islamik ke kalau berbohong?. Pemimpin Pembangkang cakap putar alam banyak auta daripada fakta.

Anonymous said...

Adakah al-Quran hanya untuk dipertandingkan ? Di manakah penghayatan ? Setakat nasyid tu anugerah AIM pun ada kategori nasyid terbaik ... main kompang ? itu hanya adat, bukan sebahagian dari Islam ..

K'9999

Anonymous said...

tak islamik kepala hotak kau.....ketua pembangang kau menutoh chinadolls tu islamik ker?barua punya mahfuz

Anonymous said...

kepada K9999,
tak payah komen bodoh kat sini..

kau tak tahu nak dekatkan anak muda belia kepada islam

kita kita berhikmah dan berstrategi\kena buat perlahan lahan

Anonymous said...

Betul tu K999, kompang bukan budaya Islam, cuma adat melayu kuno -apa la sangat nk banding dengan ostad Main gitar dalam ceramah ala Yahudi & jemput artis rock konon insaf buat konsert terpekik terlolong dalam masjid. Barulah namanya Islamik, kan?