Friday, October 7, 2011


GWM pada mulanya agak skeptikal dengan pembentangan Belanjawan 2012 oleh DS Najib. Namun setelah diteliti dan diamati dengan mendalam, nyata belanjawan kali ini bukanlah satu bentuk 'gua-gula' pilihanraya.

Kebanyakan insentif dan pelepasan yang diberikan puratanya dari 5 hingga ke 10 tahun. Cukup jauh perbezaan dibandingkan dengan Belanjawan Pakatan Rakyat yang dibentangkan.

Paparan dibawah adalah intipati belanjawan yang dibentangkan di Parlimen petang tadi ...
MELIGAT PELABURAN
1. MELIBERALISASI 17 SUBSEKTOR PERKHIDMATAN
2. PELAKSANAAN ROLLING PLAN KEDUA BERJUMLAH RM 98.4 BILION
3. PENGURUSAN NILAI BAGI PROJEK BARU BERNILAI RM50 JUTA KE ATAS
4. DANA MUDAHCARA PERKONGSIAN AWAM-SWASTA (PPP) - RM2.5 BILION
5. PEMBANGUNAN LIMA WILAYAH KORIDOR (RM978 JUTA)
6. PAKEJ RANGSANGAN KHAS - RM6 BILION


MEMPERGIAT PERUSAHAAN KECIL SEDERHANA (PKS)
7. DANA PEMBIAYAAN PKS PATUH SYARIAH BERJUMLAH RM2 BILION - KERAJAAN MENANGGUNG 2% DARIPADA KADAR KEUNTUNGAN.

8. DANA INOVASI PENGKOMERSILAN PKS PKS PATUH SYARIAH BERJUMLAH RM500 JUTA - KERAJAAN MENANGGUNG 2% DARIPADA KADAR KEUNTUNGAN

9. DANA SME REVITALISATION FUND BERJUMLAH RM100 JUTA KEPADA USAHAWAN BERWIBAWA UNTUK MEMBANGUNKAN SEMULA PERNIAGAAN

10. DANA KECEMASAN PKS BERJUMLAH RM10 JUTA BAGI MEMBIAYAI PKS YANG TERLIBAT DENGAN BENCANA ALAMMENCERNA KREATIVITI DAN MENCETUS INOVASI
11. PROGRAM PENERAPAN & PEMBANGUNAN INOVASI DI PERINGKAT SEKOLAH DAN IPTA
12. PROGRAM JEJAK INOVASI BAGI MENGGALAKKAN PENCETUSAN IDEA BARU
13. MEMPERKENALKAN ANUGERAH CIPTA 1MALAYSIA
14. PROGRAM REALITI DAN DOKUMENTARI DI MEDIA
15. PENYEDIAAN MARKET VALIDATION FUND (RM 30 JUTA)
16. MENGKOMERSIALKAN 300 HARTA INTELEK BARU DALAM BENTUK PRODUK DANTEKNOLOGI BARU - JANGKAAN GNI, RM30 BILION

17. PENGANJURAN WORLD INNOVATION FORUM DAN ASIA BUSINESS ANGEL FORUMPENDIDIKAN
18. TABUNG KHAS PEMBINAAN, PENAMBAHBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH - RM1 BILION

19. PEMANSUHAN BAYARAN TAMBAHAN RM24,50 BAGI SEKOLAH RENDAH DAN RM33.50 BAGI SEKOLAH MENENGAH

20. BANTUAN PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA SEMUA PELAJAR SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH TAHUN 1 HINGGA TINGKATAN 5 DI SELURUH NEGARA

21. PEMBERIAN BAUCAR BUKU RM200 KEPADA SEMUA PELAJAR WARGANEGARA MALAYSIA DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DAN SWASTA, MATRIKULASI SERTA PELAJAR TINGKATAN 6 DI SELURUH NEGARA

22. POTONGAN CUKAI - KEPADA PENDERMA PROGRAM PERSEKOLAHAN (INDIVIDU &
SYARIKAT)PROGRAM TRANSFORMASI LUAR BANDAR
23. MELAKSANAKAN PROGRAM TRANSFORMASI LUAR BANDAR (RTP) - RM1 BILION
24. MEWUJUDKAN TRANSFORMASI LUAR BANDAR (RTC) SEBAGAI PUSAT INTEGRASI PERKHIDMATAN - PERLUASAN DI KEDAH, JOHOR, SABAH & SARAWAK

25. DANA PERKHIDMATAN PROFESIONAL BAGI GOLONGAN PROFESIONAL BERJUMLAH RM100 JUTA RINGGIT SECARA PINJAMAN MUDAH DENGAN KADAR FAEDAH 4%

26. PROJEK LONJAKAN MEGA LUAR BANDAR DI 11 KAWASAN PROJEK AGROPOLITAN SELURUH NEGARA (RM110 JUTA)

27. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ASAS LUAR BANDAR, RM5 BILION (BEKALAN AIR, ELEKTRIK, RUMAH DAN JALANRAYA)

28. PROJEK PENYELENGGARAAN AWAM-ASAS (PIA-PIAS) RM500 JUTA
29. PROJEK BEKALAN AIR RETIKULASI DI SABAH DAN SARAWAK DAN PROJEK INFRASTRUKTUR SISTEM BEKALAN AIR - FELDA; SERTA KEMUDAHAN BEKALAN AIR BERSIH - LADANG ESTET (RM50 JUTA BAGI PENYAMBUNGAN PAIP & PEMBERIAN TARIF DOMESTIK)

30. AKSES PERKHIDMATAN PERBANKAN - MELANTIK 5,000 AGEN BSN
31. PERKHIDMATAN BAS LUAR BANDAR - KEMUDAHAN PEMBIAYAAN
32. KEBAJIKAN ORANG ASLI - PROGRAM PEMBANGUNAN & PEMINDAHAN PENDUDUKSARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) & PERKHIDMATAN AWAM
33. MEWUJUDKAN DASAR PEMISAH ATAU EXIT POLICY
34. MENAMBAH BAIK STRUKTUR GAJI PENJAWAT AWAM
- KENAIKAN ANTARA 7 HINGGA 13 PERATUS
- KENAIKAN GAJI TAHUNAN PENJAWAT AWAM ANTARA RM80 HINGGA RM320 MENGIKUT GRED

35. MENAMBAHBAIK SKIM PERKHIDMATAN MENGIKUT SISTEM TIME-BASE
- GURU GRED 48 - SSM (TAHUN KE-20 TAHUN); SBPA (TAHUN KE-16)

36. MELANJUTKAN UMUR PERSARAAN WAJIB PENJAWAT AWAM DARI 58 TAHUN KEPADA 60 TAHUN
37. TAMBAHAN BONUS SETENGAH BULAN GAJI ATAU MINIMUM RM500
38. BANTUAN YURAN PENGAJIAN - IJAZAH SARJANA MUDA (20,000 TEMPAT), IJAZAH SARJANA (5,000 TEMPAT) & PHD (500 TEMPAT)

39. PROGRAM ARMY CARE - MENAIKTARAF & MENYELENGGARA KUARTERS TENTERAPESARA KERAJAAN & BEKAS PEGAWAI KONTRAK
40. PESARA KERAJAAN -MENIKMATI PELARASAN PENCEN, MELAKSANAKAN KENAIKAN TAHUNAN SEBANYAK 2% SETAHUN TANPA PERLU MENUNGGU SEBARANG SEMAKAN SISTEM SARAAN ATAU PELARASAN GAJI

41. BAYARAN KHAS SEBANYAK RM3,000 KEPADA KAKITANGAN YANG TELAH MENAMATKAN KONTRAK DARI JABATAN HAL EHWAL KHAS (JASA), DAN JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS)

42. BAYARAN KHAS SEBANYAK RM3,000 KEPADA BEKAS ANGGOTA SERTA DUDA DAN BALU POLIS KHAS DAN POLIS TAMBAHAN YANG PERNAH BERKHIDMAT MENJAGA KESELAMATAN NEGARA SEMASA ZAMAN DARURAT

43. PROGRAM LATIHAN KHUSUS UNTUK PESARA TENTERA BAGI MENCEBURI BIDANG PERNIAGAANMEREDAKAN INFLASI & MENIMARAHKAN KEHIDUPAN RAKYAT
44. BANTUAN RM500 KEPADA ISI RUMAH BERPENDAPATAN RM3,000 DAN KE BAWAH
45. PENERUSAN PEMBERIAN SUBSIDI, INSENTIF DAN BANTUAN BERJUMLAH RM33.2 BILION
46. PENERUSAN SUBSIDI BIL ELEKTRIK RM20
47. PERLUASAN KEDAI RAKYAT 1MALAYSIA (KR1M) MELIPUTI KEPERLUAN HARIAN PENGGUNA PADA HARGA SEHINGGA 40% LEBIH RENDAH

48. MEMBUKA 30 UNIT AGROBAZAAR KEDAI RAKYAT DI SELURUH NEGARA
49. MEMPROMOSIKAN MENU RAKYAT 1MALAYSIA
50. MEMPERBANYAKKAN PROGRAM LADANG KONTRAK. SERAMAI 4,500 USAHAWAN TANI DIJANGKA MENDAPAT MANFAAT

51. PROGRAM KEBAJIKAN RAKYAT 1MALAYSIA (KAR1SMA)PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT
52. SKIM RUMAH PERTAMAKU MENINGKATKAN HAD MAKSIMUM HARGA RUMAH DARIPADA 220 RIBU KEPADA 400 RIBU BAGI PEMBIAYAAN BERSAMA SUAMI ISTERI.

53. SKIM PERUMAHAN RAKYAT 1MALAYSIA (PRIMA) DIPERLUASKAN KE KAWASAN LUAR LEMBAH KELANG
54. PEMBELIAN RUMAH SECARA KAEDAH BINA KEMUDIAN JUAL MELALUI PEMBIAYAAN PATUH SYARIAH PEMBIAYAAN 600 RIBU KE BAWAH.

55. PPR KE SELURUH NEGARA 15,000 UNIT.
56. PROGRAM RUMAH MESRA RAKYAT OLEH SPNB 10RIBU UNIT DENGAN KERAJAAN SEDIAKAN SUBSISDI 20 RIBU SETIAP RUMAH.


57. TABUNG KHAS PERUMAHAN NELAYAN UNTUK MEMBINA RUMAH YANG LEBIH SELESA DAN DILENGKAPI DENGAN KEMUDAHAN ASAS BAGI NELAYAN.MENGHARGAI JASA WARGA EMAS.
58. PERCUAM CAJ PENDAFTARAN PESAKIT LUAR DI SEMUA HOSPITAL DAN KLINIK KERAJAAN TERMASUK KLINIK 1 MALAYSIA SERTA PERGIGIAN MILIK KERAJAAN.

59. DISKAUN 50 PERATUS TAMBANG LRT DAN MONORAIL.PERKHIDMATAN KESIHATAN BERKUALITI
60. MEMBINA HOSPITAL-HOSPITAL, 81 KLINIK KESIHATAN DAN 50 KLINIK 1MALAYSIA.
61 MENAMBAHBAIK BLOK BERSALIAN HOSPITAL PUTRAJAYA DAN MENAIKTARAF HOSPITAL EKUALA KUMPUR.

62. MEMPERKENALKAN JADUAL KERJA FLEKSI PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH
MENAIKKAN ELAUN 'ON CALL' SEMALAMAN RM30.00 - RM80.00

63-PENDINGMEMACU PEMBANGUNAN MASYARKAT BUMIPUTERA
64. DANA MUDAHCARA BUMIPUTERA RM 300JUTA
65. MEMBIMBING 1100 SYARIKAT BUMIPUTERA BERPOTENSI
66. PROGRAM PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KONTRAKTOR BUMIPUTERA DI BAWAH KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH.MERINGANKAN BEBAN PEMILIK TEKSI BAJET DAN KERETA SEWA PERSENDIRIAN

67 PENGECUALIAN 100 DUTI EKSAIS DAN CUKAI JUALAN KE ATAS PEMBELIAN TEKSI BARU BUATAN TEMPATAN.

68. PENGECUALIAN BAYARAN BALIK DUTI EKSAIS DAN CUKAI JALAN KE ATAS TEKSI YANG BERUSIA LEBIH DARI TUJUH TAHUN DAN PERNAH DITUKAR MILIK.

69. MEMANSUH CUKAI JALAN KE ATAS TEKSI BAJET PERSENDIRIAN.
70. PEMBERIAN SUBSIDI KADAR FAEDAH SEBANYAK 2% UNTUK MEMILIKI TEKSI BARU BUATAN TEMPATAN.

71. PEMBERIAN BANTUAN UNTUK MENGGANTIKAN TEKSI USANG 3000 DI BAWAH 7-10 TAHUN DAN 1000 LEBIH 10 TAHUN.

72. KESELURUHAN MANFAAT PEMILIK TEKSI BAJET RM7,500

(YAYASAN BANTUAN GUAMAN KEBANGSAAN)
73. MENAWARKAN BANTUAN GUAMAN PERCUAM KEPADA MEREKA TIDAK BERKEMAMPUAN UNTUK MEMBAYAR GAJI FI GUAMAN.

(ANJUNG SINGGAH)
74. MENYEDIAKAN PUSAT KHIDMAT BANTUAN SOASIAL YANG DIKENALI SEBAGAI ANJUNG SINGGAH UNTUK PERLINDUNGAN SEMENTARA GOLONGAN GELANDANGAN.MENGHARGAI PERANAN DAN MARTABAT WANITA
75. MENYEDIAKAN PROGRAM LATIHAN YANG BERSESUAIAN BAGI MENARIK GOLONGAN PROFESIONAL WANITA UNTUK KLEMBALI KE PASARAN PEKERJAAN.

76. MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN SUNTIKAN PERCUMA UNTUK IMUNIASAI HPV (50JUTA)
77. AMANAH IKHTIAR MALAYSIA AKAN MENYEDIAKAN 2.1B KEPADA USAHAWAN DALAM BENTUK PEMBIAYAAN PINJAMAN MIKRO KAUM.

78. MEMBINA HOSPITAL WANITA DAN KANAK KANAK KUALA LUMPUR.BELIA PENGGERAK MASA DEPAN
79. PENUHUHAN SYARIKAT MODAL TEROKA MILIK KERAJAAN MY CREATIVE VENTURE CAPITAL YANG BERTYANGGUNGJAWAB MENGGALAKKAN PENGLIBATAN GOLONGAN MUDA MENEROKAI BIDANG INDUSTRI KREATIF.

80. PROGRAM STRATEGIK UNTUK BELIA 1 MALAYSIA ATAU STRATEGIC ACTION FOR YOU (SAY 1MALAYSIA)

81. 150 GELANGGANG FUTSAL TAMBAHAN DI SELURUH NEGARA UNTUK MENCAPAI MATLAMAT SATU GELANGGANG SATU MUKIM.

82. 30 PADANG TIRUAN ATAU ARTIFICIAL TURF YANG DILENGKAPI LAMPU LIMPAH.

(PENDAFTARAN AWAL HAJI)
83. MEMBENARKAN PENDAFTARAN AWAL MENUNAIKAN HAJI MELALUI KAEDAH PERHADANGAN AKAUN 2 PENCARUM.INSENTIF PERCUKAIAN
84. PENGECUALIAN CUKAI UNTUK MENARIK PELABUR MEMILIH MALAYSIA SEBAGAI DESTINASI UTAMA PERKHIDMATAN PENGURUSAN PERBENDAHRAAN YANG MERANGKUMI CUKAI PENDAPATAN SEBANYAK 70 PERATUS BAGI TEMPOH 5 TAHUN.

85. PENGECUALIAN CUKAI PEGANGAN KE ATAS PEMBAYARAN FAEDAH PINJAMAN.

86.PENGECUALIAN DUTI STEM KE ATAS SURAT CARA PERJANJIAN PINJAMAN DAN PERJANJIAN PERKHIDMATAN.

87. PAKEJ INSENTIF PERCUAKIAN BAGI MEMBANGUNKAN PUSAT KEWANGAN ANTARABANGSA KUALA LUMPUR SERTA PENGECUALIAN 100% CUKAI PENDAPATAN BAGI TEMPOH 10 TAHUN.

88. PENGECUALIAN DUTI STEM KE ATAS SURAT CARA PERJANJIAN PINJAMAN DAN PERJANJIAN PERKHIDMATAN BAGI SYARIKAT BERSTATUS KLIFD.

89. POTONGAN CUKAI DIBERI BAGI TEMPOH 10 TAHUN KE TAS PERBELANJAAN PENERBITAN SUKUK WAKALA MULAI TAHUN TAKSIRAN 2012.

90. PENGECUALIAN CUKAI PENDAPATAN KE ATAS PENERBITAN DAN URUS NIAGA SUKUK BUKAN RINGGIT DILANJUTKAN SELAMA 3 TAHUN LAGI.

91. PELANJUTAN SELAMA 5 TAHUN LAGI BAGI KADAR CUKAI KONSESI 10 PEATUS KE ATAS PELABUR INSTITUSI BUKAN KORPORAT DAN PELABUR INDIVIDU YANG MELABUR DALAM REIT.

92. POTONGAN CUKAI FI FRANCAI YANG DITANGGUNG OLEH FRANCAISI.

93. PENGECUALIAN SEPENUHNYA DUTI IMPORT DAN DUTI EKSAIS KEPADA PEMEGANG FRANCAIS AKAN DILANJUTKAN KEPADA 2013 BAGI MENGIMPORT KERETA HIBRID.INDUSTRI HOTEL
94. MEMBERI GALAKKAN TARAF PERINTIS DENGAN PENGECUALIAN CUKAI PENDAPATAN SEBANYAK 70% ATAU ELAUN CUKAI PELABURAN SEBANYAK 60% BAGI TEMPOH 5 TAHUN KEPADA PENGUSAHA YANG MELABUR DALAM HOTEL BARU BERTARAF 4 DAN LIMA BINTANG DI SEMENANJUNG MALAYSIA.INSENTIF PERCUKAIAN.
95. MENGKAJI SEMULA KADAR RPGT BAGI MEMBENDUNG RPGT SPEKULASI DALAM PASARAN HARTANAH.
96. PERKHIDMATAN REKA BENTUK INDUSTRI DIBERI PENGECUALIAN CUKAI PENDAPATAN SEBANYAK 70% SELAMA 5 TAHUN.

97. PAKEJ INSENTIF PERCUAKIAN KEPADA SEKOLAH SWASTA SEPERTI PENGECUALIAN CUKAI PENDAPATAN SEBANYAK 70% AUAT ELAUN CUKAI PELABURAN SEBANYAK 100% KE ATAS PERBELANJAAN MODAL DALAM TEMPOH 5 TAHUN.

98. POTONGAN CUKAI KE ATAS SUMBANGAN KEPADA INSTITUSI PENDIDIKAN RENDAH DAN MENENGAH YANG BERDAFTAR TERMASUK SEKOLAH KEBANGSAAN, SEKOLAH AGAMA, SJK CINA DAN SEKOLAH MUGALIGH, SERTA TEMPAT IBADAT YANG BERDAFTAR.

99. GALAKAN CUKAI BAGI SEKTOR SEWASTA MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN BERKEMAHIRAN TINGGI POTONGAN DUA KALI KE ATAS ELAUN YANG DIBAYAR OLEH SYARIKAT SWASTA KEPADA PESERTA PROGRAM INTERNSHIP.

100. INSENTIF PERCUKAIAN UNTUK SKIM PERSARAAN SWASTA DAN ANUITI INSURANS.
5 comments:

Anonymous said...

terbaikkkk....PM

Anak Lenggong said...

Baget pilihanraya ke apa ke yang pasti semua orang dan golongan merasainya termasuk laa simelayu PAS dan PKR yang tak sedar diri..sedang kan mereka ni pun dok ternganga nunggu yang terbaik daripada kerajaan yang mereka benci..sebenarnya mereka ni lah mamat subsidi ...tapi apa yang pasti baget kali ni membuatkan kote nuar terus tak naik sama seperti apa yang dikelentong oleh saksinya Dr Thomas Hooland.

Gelombang Wangsa Maju said...

KOTE ANWAR NAIK ... HAHAHA ... NAKAL LU ANAK LENGGONG!

PenganutPAS said...

paling best elaun ahli parlimen naik dengan syarat MP pembangkang juga setuju . Cayalah najib syarat macam ni memang gempak .

Aku nak tengok MP pembangkang buat demo depan parlimen tolak kenaikan elaun mereka .

Demi kesejahteraan rakyat kan. kan rakyat susah , MP makin kaya . Kita dengar apa komen MP "babi ponteng" ni.

Apa kata Murshidur Am PAS

C L J said...

Sebagai bekas pegawai kerajaan, hamba ada dua tiga akalan / kertas cadangan yang tak siap / tertangguh atas sebab sebab tersendiri. Dan sudah terlupakan kerana tajuk tajuknya bukan tajuk popular walau penting. Namun oleh kerana bajet 2012 ini begitu menyeluruh akalan akalan yang sudah terlupakan itu pun hidup kembali. Inshaallah atas semangat 1 Malaysia hamba akan cari jalan untuk mengemukakan kembali cadangan cadangan itu kepada pihak pihak berkenaan.