Sunday, July 1, 2012


Persatuan Air Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya (SWAn) amat bimbang atas apa yang sedang berlaku kepada bekalan air. Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd (Syabas) melaporkan bahawa cuaca kering dan panas berpanjangan di Lembah Klang telah menyebabkan satu peningkatan luar biasa dalam permintaan air melebihi kapasiti pengeluaran maksimum loji rawatan air.

Ia juga melaporkan bahawa kejadian ini telah mengakibatkan dalam pengguna-pengguna di beberapa bahagian Selangor mengalami masalah kekurangan air atau gangguan tidak dijadualkan dan tekanan air yang rendah.

Dari data diterbit oleh Syabas, permintaan air biasa di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya telah meningkat kepada 4,329mld (juta liter setiap hari), berbanding dengan keupayaan operasi maksimum boleh diagihkan loji rawatan air 4,371mld, termasuk keupayaan dari empangan Sungai Labu yang baru.

Ini dengan jelas menunjukkan bahawa terdapat kapasiti simpanan hampir sifar bagi menampung mana-mana kenaikan tanpa diduga.

dalam permintaan air terutama semasa tempoh-tempoh permintaan memuncak. Keadaan ini dengan jelas menyebabkan kemerosotan serius simpanan atau takungan air dirawat ke suatu tahap sangat rendah, bagi tempoh-tempoh permintaan puncak.

Dalam perkara ini, Kerajaan Selangor nampaknya tidak sedar keadaan semasa, masih lagi mengatakan kesemua empangan di negeri itu measih penuh dan para pengguna tidak akan menghadapi kekurangan air. Malah mencadangkan mengambil alih bekalan air dari Syabas.

Kerajaan negeri tampak keliru apabila ia merujuk kepada ketujuh empangan-empangan di Selangor yang fungsi sebenarnya adalah untuk menyimpan air permukaan atau air mentah sewaktu musim hujan. Syabas merujuk kepada empangan atau takungan air yang menyimpan air yang dirawat untuk membekalkan kepada para pengguna.

Kedua, kerajaan negeri tiada kepakaran dalam pengambilalihan bekalan air. Sepatutnya kerajaan negeri mendengar nasihat dan cadangan pihak berkuasa yang berkaitan dan pengendali atau operator air dan bertindak lebih bertanggungjawab.

Jika kekeliruan dan salah faham isu air ini berterusan, ia akan membawa kepada krisis air utama lebih buruk daripada daripada tahun 1998 yang berakhir enam bulan dan menjejaskan tujuh kawasan dan 1.8 juta pengguna di Selangor dan Kuala Lumpur.

SWAn amat memahami kekurangan air dirawat yang sedang berlaku, Syabas telah mencadangkan beberapa projek dan langkah-langkah menjadi diambil untuk mengelakkan satu krisis air.

Bagaimanapun, selain beberapa projek-projek yang sangat kritikal telah dilaksanakan oleh Kerajaan Pusat, kerajaan negeri Selangor masih membekukan perbelanjaan modal sementara menunggu penstrukturan semula industri air di Selangor.

Sebagai sebuah organisasi bukan kerajaan mewakili sebilangan besar pengguna air termasuk industri, SWAn akan bertemu kerajaan negeri, kerajaan Pusat; Kementerian Tenaga , Teknologi Hijau dan Air; dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) bagi membincangkan penyelesaian terbaik dan persediaan sepatutnya jika sekali lagi satu krisis air akan berlaku di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Bagi pihak pengguna air di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya, SWAn mendesak kerajaan Pusat, kementerian dan SPAN untuk memberikan prioriti terhadap isu penting ini.ALDRIC LOONG KIM YEW
Vice-president
Water Association of Selangor, Kuala Lumpur and Putrajaya (SWAn)

0 comments: