Tuesday, August 7, 2012

Reaksi Orang Ramai Mengenai Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989 (BAFIA)...

Pusing macam mana sekalipun, Rafizi Ramli sememangnya bodoh dan cuai.

Bodoh ... kerana terlalu mencari populariti sebagai Individu Pencegah Rasuah Malaysia.

Cuai ... kerana sebagai Akauntan Bertauliah dari ICAEW, jawapan beliau tidak tahu mengenai BAFIA cukup-cukup dangkal.


Rafizi Ramli cukup tahu ...

Cukup tahu sebagai 'professional accountant' beliau juga tertakluk kepada kepatuhan 'Code Of Ethics' dari International Chartered Accountant of England and Wales (ICAEW).

Ketidakpatuhan beliau terhadap 'Code Of Ethics' ini bakal menyebabkan 'tauliah'nya sebagai akauntan profesional akan dilucutkan.

(GWM akan mengupas bagaimana tindakan desperado Rafizi Ramli mengakibatkan beliau kehilangan tauliah ini, dalam artikel lain)

Namun ada satu perkara yang masih belum dibangkitkan dan dikupas secara mendalam oleh mana-mana pihak ...BAFIA, Seksyen 7(e) Lesen Di Tarik Balik

kepentingan individu yang berurusan dengan institusi (bank) atau mungkin untuk berurusan dengan institusi (bank) itu, sebagai pendeposit, atau sebagai pelanggan dari segi lain, atau sebagai pemiutang, atau apa jua cara, dalam apa-apa cara didapati terancam, sama ada dengan cara bagaimana institusi (bank) ini menjalankan atau bercadang untuk menjalankan kegiatan perniagaan. hal ehwal atau apa-apa sebab lain;Mengapa tiada tindakan diambil terhadap bank atau institusi kewangan yang bertanggungjawab secara tidak langsung dalam pendedahan kerahsiaan maklumat peribadi pelanggan.0 comments: